Thời trang đồng phục

Chữ này ý gì nhỉ?

Ngồi đỡ mỏi chân nào!

Girl xinh áo hồng

Cùng selfie nào!

Làm gì khi bị phạt úp mặt tập thể?

Đau đầu phết đấy!

Mơ màng

Có gì trong áo vậy

Nằm ngồi cũng đẹp tuốt!

2 3 diễn nào!

Cả lớp giỏi toán nhé, đừng hiểu nhầm!

Dự là nó sẽ ngã sấp mặt!

0969.228.488