Quy trình sản xuất khép kín O.D.M
LostFile Tiff 52834819

Tiết kiệm lên đến 30% chi phí và thời gian cho doanh nghiệp của bạn

Năng lực sản xuất
0
Áo được sản xuất trong ngày
0
Nhân viên
0
Mẫu đồng phục
0
Danh hiệu đạt được
Nhân sự
Le Thoa@1.5x 100
Lê thoa
Tổng giám đốc
DoQuangTruong
Đỗ Quảng Trường
Chủ tịch Hội đồng quản trị
ThuLE
Lê Thu
Giám đốc kinh doanh
Chủ Động 100% Trong THIẾT KẾ - MAY - IN ẤN - HOÀN THIỆN
Đối tác của chúng tôi

0969.228.488