fbpx

Lý do chọn chúng tôi

Tài khoản thanh toán Ngân Hàng – Đồng phục bốn mùa

Thông tin các tài khoản Ngân Hàng của Đồng phục Bốn Mùa, các bạn lựa chọn Ngân Hàng nào tiện nhất để giao dịch:
1. Chủ tài khoản: Đỗ Quảng Trường
– Ngân hàng Vietcombank:    0491001753089, Chi nhánh Thành Công.
– Ngân hàng Quân Đội (MB): 0020111830003, Chi nhánh Ba Đình.
– Ngân hàng BIDV:                  21512000001776, Chi nhánh Cầu Giấy.
– Ngân hàng Maritimebank:  03201010962446, Chi nhánh Thanh Xuân.
– Ngân hàng Techcombank:  11521210858018, Chi nhánh Đào Tấn.
– Ngân hàng VPBank:              84655767 chi nhánh Tây Hà Nội.

2. Chủ tài khoản: Lê Thị Thoa
– Ngân hàng Nông Nghiệp:  1507205302593, Chi nhánh Cầu Giấy.
– Ngân hàng Vietinbank:       103006632378, Chi nhánh Thanh Xuân.